Welkom bij Easy Opticare, uw leverancier voor valpreventie en humane ouderen zorg

 

Onze nieuwste generatie valpreventie systemen: De 7.0 serie van de Optiscan

voor een nog betrouwbaardere signalering als een patient het bed dreigt te verlaten

 
 
 
“Sinds wij de Optiscan gebruiken voor onze patienten die niet zelfstandig hulp kunnen vragen en die veel beweging vertonen tijdens de nacht, is de hoeveelheid valincidenten significant gedaald, en zijn de nachtdiensten veel efficienter en minder zwaar voor ons verplegend personeel”. 

 

Voordelen van de Optiscan ten opzichte van andere systemen op de markt

Gebruiksgemak. Er is geen installatie nodig. Makkelijk te wisselen per kamer.

Middels ons Plug&Play systeem, funcioneert en communiceert de Optiscan snel en op een zeer eenvoudige manier met uw bestaande oproepsysteem. 

Universeel, de Optiscan is met ieder bestaand oproepsysteem te koppelen. 

Onze systemen funcioneren met uw bestaande oproepsysteem, waardoor u geen extra hulpmiddelhoefd te gebruiken als een pager of buzzer. De optiscan is met ieder bestaand oproepsysteem te koppelen. 

Snelheid. Het systeem waarschuwt in een vroeg stadium, hierdoor is er tijd om een mogelijke val te voorkomen. 

Door vroegtijdig te alarmeren, heeft het verplegend personeel  verreweg de meeste mogelijkheid in te grijpen of corrigeren van alle systemen die op de markt zijn zoals de belmatjes of de drukmatrassen.